วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอ่านระวางที่ดิน 1:4000 จากแผนที่ทางทหาร 1:50,000

ตามที่ผมได้รับปากไว้ว่าจะบอกวิธีที่ผมอ่านแผนที่ระวางที่ดิน 1:4,000 จากแผนที่ทางทหาร 1:50,000 เพื่อไปของยืมแผนที่ระวางที่ดินจากเจ้าหน้าที่ที่ดิน จากรูปที่ 1 แผนที่ที่ดิน 1:4,000 ระวาง 5038 III 1410 ได้มาจากแผนที่ทางทหาร 1:50,000 ระวาง 5038 III  ส่วน 1410 ได้มาจากการอ่านพิกัด

รูปที่ 1   ระวางที่ดิน 1:4,000
การอ่านพิกัดก็เหมือนการอ่านจุด Coordinate แกน x ,y ทาง พีชคณิต ปกติ    x = 14 ,y = 10 และพื้นที่ตามระวางที่ดิน 1:4,000 จะอยู่ด้านบนขวามือของจุดพิกัด ตามรูปที่ 2
รูปที่  2  แผนที่ทางทหาร  1:50,000

ส่วนระวางต่อไปก็อ่านต่อไปเรื่อยๆ....1412....1416.....1420......1610....1612....ข้อสังเกตุ  จะเป็นเลขคู่นะครับ แล้วก็นับไปทางขวา 2 ช่อง และนับไปข้างบน 2 ช่อง จะได้พื้นที่ 4 ช่องเล็ก ตามพื้นที่สีแดง นั่นก็คือ แผนที่ระวางที่ดิน 1:4,000  จำนวน 1 ระวาง หรือ 1 แผ่น แผนที่ทางทหารมาตราส่วน 1:50,000  1 แผ่น  จะได้แผนที่ระวางที่ดิน 1:4,000 จำนวนกี่แผ่น ต้องคำนวณเอาครับ       และแผนที่โครงการฯที่ผมต้องทำแปลงกรรมสิทธิ์ มีแผนที่ทางทหาร ทั้งหมด 6 แผ่น จะต้องใช้แผนที่ระวางที่ดิน 1:4,000 จำนวนกี่แผ่น นี่ยังไม่รวม ระวาง 1:2,000 นะครับ และถ้าพื้นแปลงนามีพื้นที่น้อยมากๆ อาจก็ต้องใช้มาตราส่วน 1:1,000 หรือ 1:500 ก็ได้  (ค่าถ่ายแผนที่แผ่นละประมาณ 27 บาท จะเป็นเงินเท่าไหร่ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมต้องทยอยยืมมาถ่าย เพราะถ่ายครั้งเดียวไม่ไหวครับ...555.)  เมื่อได้ระวางแล้วผมก็เอาระวางไปที่ที่ดินอำเภอ เพื่อขอยืมแผนที่ระวางที่ดินไปถ่าย...แล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับ....

2 ความคิดเห็น: